การใช้อาหารเสริมชนิดน้ำ

posted on 19 Jun 2014 13:46 by medicinesupplement in Supplement directory Knowledge, Diary

อาหารเสริม ในรูปแบบน้ำได้ถูกนำมาใช้อย่างกว้างขวางในปัจจุบัน โดยได้นำเข้าผลไม้บางชนิดมาบดและผสมน้ำ หรือน้ำผลไม้ บรรจุอยู่ในขวดแก้วหรือพลาสติก สารอาหาร อาหารเสริม ในรูปแบบของเหลวนั้นดีเยี่ยม ง่ายในการกลืน แต่สารอาหารแบบน้ำนั้นก็มีข้อเสียเช่นกัน อาหารเสริม ชนิดเครื่องดื่มที่ผลิตจากผลไม้ทั้งลูกนั้นมีส่วนผสมของเปลือก เมล็ด และเนื้อผลไม้ ที่ถูกปั่นแล้ว แต่ไม่ได้เป็นเนื้อเดียวกัน ซึ่งสิ่งเหล่านั้นไม่ละลายน้ำได้โดยใช้เวลา เพียงแค่ 30 นาทีหลังจากบรรจุขวด ด้านล่างของขวดจะเต็มไปด้วยตะกอน ที่เป็นส่วนของเมล็ด เปลือก และเนื้อผลไม้

ซึ่งตะกอนเหล่านั้น ทำให้สารอาหารแบบน้ำจำเป็นต้องเขย่า ให้เข้ากันดีก่อนดื่มซึ่งคำเตือนเหล่านี้ จะปรากฏให้เห็นบนฉลาก ถ้าไม่ได้เขย่าให้เข้ากันก่อนดื่ม สิ่งที่ได้ก็คือ ร่างการได้รับปริมาณสารอาหารของ อาหารเสริม นั้นแต่ละครั้งไม่เท่ากัน และปริมาณก็ไม่แน่นอนอีกด้วย เพราะสารอาหารที่มีความเข้มข้น ของสารออกฤทธิ์ต่ำ ด้านบนของขวด และสารอาหาร ที่มีความเข้มข้น ของสารออกฤทธิ์สูง (ส่วนใหญ่จะอยู่ในตะกอน) ด้านล่างของขวด ซึ่งทำให้ได้รับสารอาหาร ไม่เท่ากันในแต่ละครั้ง ซึ่งเป็นข้อเสียของสารอาหารแบบน้ำ นอกจากนี้ถ้าดูที่ฉลากจะเห็น

สารอาหารของ อาหารเสริม แบบน้ำส่วนใหญ่จะบรรจุอยู่ในขวดขนาดใหญ่ ทำให้ไม่สะดวกในการพกพาและจำเป็นต้องแช่ตู้เย็น ยากที่จะพกพาไปที่ทำงานหรือระหว่างเดินทางหรือท่องเที่ยว ซึ่งไม่สะดวกและปริมาณสารอาหารที่ได้รับแต่ละครั้งก็ไม่แน่นอนอีกด้วย

คำเตือน อีกอย่างก็คือ แช่เย็นหลังจากเปิดขวด สาเหตุที่เป็นช่นนั้นก็เพราะว่าในอากาศนั้นเต็มไปด้วยแบคทีเรียที่ทำให้อาหารเน่าเสียได้ง่าย ทุกๆครั้งที่เปิดขวด แบคทีเรียสามารถเติบโตได้อย่างรวดเร็วที่อุณหภูมิห้อง ดังนั้นจึงต้องมีการแช่เย็นเอาไว้ และนำสารกันเสียมาใช้ในปริมาณที่สูง เพื่อป้องกันการเติบโตของแบคทีเรีย

ที่มา : http://bit.ly/1lBrVDf

Comment

Comment:

Tweet